Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Klause nelze stíhat aneb kdo tady ohrožuje právní stát

15. 03. 2013 15:15:15
Debaty, zda se V. Klaus dopustil velezrady či ne, jsou víceméně zbytečné. Názory na to mohou být pouze politické. A i kdyby se jí dopustil, nelze ho již za velezradu stíhat, odsoudit a potrestat, protože už není prezidentem.

Pro velezradu lze podle naší Ústavy i zákonů stíhat1 a odsoudit2 jedině prezidenta republiky. Jedině prezident republiky (nebo bývalý prezident, pokud sám odstoupil1) by mohl být stranou3 v ústním slyšení při stíhání pro velezradu.

Řízení o oné ústavní žalobě pro velezradu je povahou trestní řízení podle trestnho řádu4. Jediný5 kumulativní trest, který by mohl být uložen je ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Proto se rovněž jedná o povahou řízení o zbavení funkce. Trest ale už ostatně stejně nelze V. Klausovi uložit ani podle nového6 znění Ústavy. Opět protože už není prezidentem.

Řízení, které je povahou řízením o zbavení funkce by mělo sloužit svému účelu, tedy zbavení funkce, ne účelu politické pomsty politických odpůrců v politickém procesu pro politické názory a aby už je nemohl V. Klaus dále účinně prosazovat. Ona petice občanů za stíhání V. Klause mi ostatně připadá jako ony dopisy pracujících za potrestání zrádců v totalitních 50. letech minulého století. Tyto snahy - politickým dobrodruhem K. Janečkem a jeho suitou zmanipulovaného ani ne jednoho procenta voličů ohrozit u nás právní stát, a to veskrze odporným způsobem politického nátlaku extrémistické levice, který už náš stát zažil - by měly být co nejpříkřeji odsouzeny.

Řízení o ústavní žalobě pro velezradu, které je povahou i řízením trestním, by se mělo držet zásad trestního práva a být vedeno jedině pokud by to zákon umožňoval, což zjevně neumožňuje, a jedině proti osobě, kterou zákon umožňuje stíhat, což v případě V. Klause zjevně neumožňuje. Jedině tak může Česká republika zůstat právním státem. Kdyby bylo možno nezákonně stíhat i bývalého prezidenta, pak už asi každého.

Byli by to tedy žalobci a soudci, kdo by u nás ohrožovali právní stát, kdyby v navrženém řízení chtěli pokračovat, nikoli V. Klaus tím, že v souladu s Ústavou vyhlásil onu abolici7, nebo neratifikovat onu vpravdě velezrádnou novelu Smlouvy o fungování Evropské Unie o legalizaci tzv. Evropského Stabilizačního Mechanismu, určené zjevně k tomu, abychom se všichni zavázali velice draze muset platilt cizí dluhy (a to zřejmě v neomezené výši!), což dosud evropské mezinárodní právo nedovoluje. Neměl by ji proto ratifikovat ani nový prezident Miloš Zeman8.

Bude tomu 75 let, co nás po nulitní mnichovské smlouvě a okleštění pohraničí úplně zabralo nacistické Německo aby tak začalo s vytvářením své "tisícileté říše". Válka, která pak brzy následovala, byla nejhorší v dějinách. Zkusme se poučit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) - čl. 65 odst. 2 Ústavy ve znění platném před 8. březnem 2013: "Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt."

V. Klaus nemůže být stíhán po skončení svého mandátu 7. března 2013 - §98 odst. 3 zák. o Ústavním soudu ve znění platném před 8. březnem 2013: "Okolnost, že se prezident republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu, není důvodem k zastavení řízení."

Z toho vyplývá, že jsou zákonné důvody k zastavení řízení vyvozené z §98 odst. 3 zák. o Ústavním soudu a contrario (opakem: "protože se V. Klaus nevzdal úřadu, je to důvodem k zastavení řízení"). V. Klaus se úřadu nevzdal, normálně mu skončilo funkční období a na to pamatuje až nová úprava - §98 odst. 3 zák. o Ústavním soudu ve znění platném podle novely dané zákonem 275/2012 od 8. března 2013: "Okolnost, že se prezident republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu nebo že jeho funkce zanikla uplynutím doby, na kterou byl zvolen, není důvodem k zastavení řízení."

Úmysl zákonodárce nově stíhat bývalého prezidenta i po normálním skončení mandátu je tedy jasný - a je také jasné, že dříve takový úmysl zákonodárce neměl a protože nová úprava vstoupila v platnost až po skončení funkčního období V. Klause v prezidentském úřadě dne 8. března 2013, je na V. Klause neaplikovatelná.

2) - § 104 zák. o Ústavním soudu:

"Nález a jeho právní následky:

(1) Po ukončení ústního jednání Ústavní soud buď ústavní žalobě vyhoví a rozhodne, že se prezident republiky dopustil velezrady, anebo ho ústavní žaloby zprostí.

(2) Jakmile byl nález, kterým bylo ústavní žalobě vyhověno, vyhlášen podle § 56, ztrácí prezident republiky prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. Nárok na prezidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce podle zvláštního zákona mu nenáleží."

3) - §103 zák. o Ústavním soudu

odst. (2): "Pokládá-li se prezident republiky nebo zástupce Senátu (dále jen "strany") opatřením předsedajícího při řízení jednání zkrácen, může žádat, aby rozhodlo plénum.

odst. (4): Po provedení úkonů podle předchozích ustanovení přednese na výzvu předsedajícího zástupce Senátu ústavní žalobu. Po přednesení žaloby dá předsedající prezidentu republiky a jeho obhájcům možnost se k ní vyjádřit; poté se provede důkazní řízení.

odst. (5): Prezident republiky, jeho obhájci a zástupce Senátu mají právo vyjádřit se k prováděným důkazům, klást svědkům a znalcům otázky a podávat návrhy na doplnění dokazování.

odst. (6): Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že další důkazy již prováděny nebudou, ukončí předsedající důkazní řízení a dá zástupci Senátu a poté prezidentovi republiky a jeho obhájcům možnost pronést závěrečnou řeč. Poté se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

odst. (8): Po doplnění dokazování dá předsedající znovu slovo zástupci Senátu a prezidentu republiky a jeho obhájcům k závěrečným řečem.

4) - § 108 zák. O Ústavním soudu: "Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení o ústavní žalobě přiměřeně ustanovení trestního řádu o řízení před soudem."

5) - čl. 65 odst. 2 věta druhá Ústavy ve znění platném před 8. březnem 2013: "Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt."

Je na první pohled viditelné, že jde o jediný kumulativní trest, protože je jasně v případě slova "trestem" použito jednotné číslo a ve větě je rovněž užito jednoznačné konjunktivní spojky "a" (nikoliv "nebo", "či", "a/nebo" apod.). Jasně tedy nejde o dva oddělitelné tresty a senátní žalobci tedy už nemůžou dosáhnout svého deklarovaného cíle, aby V. Klaus už nemohl být prezidentem, neboť zbavit úřadu prezidenta lze jaksi jen prezidenta.

6) - čl. 65 odst. 2 věta druhá Ústavy ve znění platném od 8. března 2013: "Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt."

7) - za abolici (zastavení trestního stíhání rozhodnutím výkonné moci), která je podle novely Ústavy platné od 1. 10. 2012 kontrasignační pravomocí a rozhodnutí tedy musí být podepsáno předsedou vlády, odpovídá podle čl. 63 odst. 4 Ústavy vláda.

8) - k tomu ostatně ani nemá mandát od většiny voličů, neboť ho v přímé volbě volilo jen něco málo přes 32% oprávněných voličů. V obecném smluvním právu je ale k uzavření smlouvy třeba mandátu od absolutní většiny oprávněných. Takový mandát zjevně Miloš Zeman, jakkoli je prezidentem republiky, nemá ani náhodou, stejně jako ho neměli poslanci a senátoři, kteří pro ratifikaci v parlamentu hlasovali. Proto je třeba k věci vyhlásit referendum a to navíc s podmínkou, že smlouva bude ratifikována jedině tehdy, vysloví-li se v něm pro její ratifikaci absolutní většina oprávněných voličů. V opačném případě by jasně nebyl náš stát státem právním, ale mafií vlastzrádných podvodníků a zlodějů, tunelujících zase velké peníze, naše peníze, jinam - tentokrát pod přímým patronátem našeho parlamentu, vlády i prezidenta.

Koukám, že našemu slavnému senátnímu bijci velezrádců Dientsbierovi to jeho zpozdilé předvádění politických svalů, eh pardon to hledání ústavních mantinelů, nějak nevyšlo ani v té socdem...

Autor: Jan Zeman | pátek 15.3.2013 15:15 | karma článku: 23.09 | přečteno: 746x

Další články blogera

Jan Zeman

Kongres potvrdil D. Trumpa prezidentem USA

Kongres Spojených států certifikoval výsledek voleb a včera s konečnou platností potvrdil D. Trumpa prezidentem USA.

7.1.2017 v 7:47 | Karma článku: 29.20 | Přečteno: 615 | Diskuse

Jan Zeman

Trump dosáhl potřebný počet volitelů pro nominaci

Podle agentury Associated Press získal D. Trump už 1239 delegátů. Tím si zřejmě zajistil republikánskou nominaci ještě před posledním kolem primárek 7. června.

2.6.2016 v 8:24 | Karma článku: 24.48 | Přečteno: 874 | Diskuse

Jan Zeman

Trendy předpovídají vystoupení Británie z EU

Tak jsem si vzal výsledky průzkůmů k referendu o vystoupení Spojeného Království z EU za poslední rok a vyšlo mi toto:

7.5.2016 v 12:22 | Karma článku: 25.49 | Přečteno: 1485 | Diskuse

Jan Zeman

Trumpův trumf

Všechna média si samozřejmě ráda rýpnou do frontrunnera Trumpa, protože to přináší rozhodující rozdíl ve sledovanosti. O tom, zda volby může vyhrát nebo vyhraje, to nevypovídá víceméně vůbec nic.

27.3.2016 v 17:01 | Karma článku: 20.83 | Přečteno: 894 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Martin Mařák

Macron-Le Pen, pátek večer

Zároveň prohlásil, že FN nepovažuje za extrémní pravici, s čímž zcela souhlasím, neboť FN a ideologii národního socialismu považuji spíše za levici.

28.4.2017 v 21:52 | Karma článku: 12.15 | Přečteno: 680 | Diskuse

Jan Pecha

Sobotkův papuč

Takto zvukomalebně nazval ve včerejších (čtvrtečních) Událostech komentářích Bohumil Pečinka to, co premiér Sobotka předvedl právě ten den.

28.4.2017 v 21:30 | Karma článku: 18.70 | Přečteno: 941 | Diskuse

Jan Dvořák

Proč premiér Babišovi nedá padáka, když zbytek vlády by podpořilo 26 opozičních poslanců?

Je to tak, s devadesáti poslanci by Sobotka mohl počítat už teď, kdyby ANO opustilo vládu a došlo by k hlasování o důvěře. K tomu stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců.

28.4.2017 v 21:17 | Karma článku: 19.04 | Přečteno: 800 | Diskuse

Beata Krusic

Ruben

Pocit při jednom malém setkání na začátku školního roku. Momentka, která před několika lety rozezněla mé srdce.

28.4.2017 v 20:21 | Karma článku: 6.46 | Přečteno: 179 | Diskuse

David Wiltsch

Kdyby chtěla ČSSD vyhrát volby, už dávno by vyměnila Bohuslava Sobotku

Dle posledních průzkumů populárnosti politiků si Bohuslav Sobotka nestojí zrovna nejlépe. Nedivím se tomu. Kdyby měla ČSSD skutečně vůli zvítězit ve volbách, už jej dávno vyměnila. Například ze oblíbenějšího Lubomíra Zaorálka.

28.4.2017 v 17:42 | Karma článku: 18.18 | Přečteno: 801 | Diskuse
Počet článků 82 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3732

Studoval jsem elektrotechniku a psychologii a dostal doktorát v oboru psychologie a historie terorismu. Dále intenzivně studuji nejširší otázky geopolitiky. Pracoval jsem i jako poradce v Senátu PČR a pro prezidentskou kancelář. Léta předtím řešil koncepční otázky v síti CZFree. Žiji převážně v cizině, ale do ČR se často vracím si do hospody zakouřit.

Seznam rubrik

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.