Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 29. listopadu 2021 Zina

Proč bylo včera pozdě zrušit platnost průkazů "bezinfekčnosti" u nepromořených očkovaných

24. 11. 2021 12:05:00
Nejen že už dlouho protiprávně diskriminují lidi s prokázanými protilátkami, ale začínají už vyhrožovat i jejich povinným očkováním. Přitom opravdu závažný a opravdu akutní problém je opravdu dost jinde než v neproočkovanosti.

Někteří imunologové už před ním varovali veřejně (např. zde či zde) a i já už psal před pár týdny alespoň soukromě p. Duškovi do ÚZISu a hlavní hygieně, ovšem naprosto bez odezvy a výsledku. O co jde, se níže můžete dozvědět.

Nesmyslnost diskriminace promořených neočkovaných

Proti diskriminaci neočkovaných podalo sdružení ProLibertate další žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Dovolil jsem si jim tedy k tomu poslat obrázek, který možná vydá za tisíce slov a pochopí ho nejspíš každý, komu ještě vládní a mediální propaganda strachu úplně nevymyla mozek:

Větší obrázek zde

Z grafů je naprosto myslím na první pohled jasně patrné, že počty hospitalizací vč. JIP u těch, co v minulosti onu infekci již prodělali - ať už očkovaných nebo neočkovaných - jsou zcela minimální oproti těm, co danou infekci ještě neprodělali. Proto je očkování lidí, kteří již onu infekci prodělali resp. těch se zjištěnými protilátkami (které minulou infekci díky velmi vysoké specificitě testů na Ig protilátky naprosto nade vši rozumnou pochybnost prokazují a to v jakýchkoliv nadprahových hladinách) podle mého názoru nesmyslné, neboť empirické riziko hospitalizace takových lidí vč. JIP je zcela minimální, natož riziko smrti. Na reinfekci u nás, pokud vím, zatím nikdo nezemřel.

Nesmyslnost plošného povinného očkování

Stejně by mi připadalo naprosto nesmyslné zavedení povinného očkování - které se s proměnlivými důvody značně dle mého názoru nenávistného typu naopak jiní snaží prosazovat i na první pohled nezákonnou peticí - a specielně u lidí v "první linii", kde pravděpodobnost, že se s danou infekcí již setkali, nyní již blíží skoro jistotě.
Natož povinného očkování plošného. Jen by to dále rozdělilo společnost ale efekt na onu epidemii by to mělo nejspíše pramalý - už protože mi není vůbec jasné, jak by se takové povinné očkování specielně u těch důchodců, kterým hlavně má zachraňovat ty životy, vůbec prakticky vymáhalo. Nelze si přece nikterak představit, že by nějaké babičky nebo dědečky násilně napíchávali nějakými injekcemi, které nechtějí už třeba protože ten covid i ve svém požehnaném věku už přežili jako např. můj téměř osmdesátiletý otec (ten je ale už očkovaný), který měl z toho rýmu. A ještě méně je to pravděpodobné u mladých zdravých mužů ve vojenském věku, případně dokonce jejich žen nebo dětí. To by pomalu mohlo skončit až občanskou válkou...
Podle mě je to medicínsky i ekonomicky (tedy kromě pro výrobce těch vakcín) zjevně nesmyslné a specielně u lidí pod 55 let (více než dvě třetiny populace ČR), mezi kterými bylo jen 3% úmrtí s covidem, natož u dětí, u nichž jich bylo hlášeno dosud jen 6, poslední na konci dubna a kdo ví s jakými komorbiditami..

Nesmyslnost vydávání průkazů "bezinfekčnosti" nepromořeným očkovaným

Nyní se tedy dostáváme k tomu závažnému akutnímu problému. Co mi také připadá jasně nesmyslné a z empirických dat jasně extrémně epidemiologicky nebezpečné je vydávat a uznávat onu průkazku "bezinfekčnosti" oněm očkovaným, kteří naopak danou infekci v minulosti ještě neprodělali, neboť ochrana před onou infekcí a přenosem, kterou jim vakcíny poskytují, je ještě podstatně nižší než ochrana, kterou jim poskytuje před hospitalizacemi a úmrtím a specielně u té nejrizikovější skupiny nad 65 let, u které již procento nakažených očkovaných dosáhlo 70,6% ze všech nakažených v této nejrizikovější věkové skupině za listopad.

Proto si rovněž myslím, že by bylo na místě z důvodu iminentního nebezpečí z prodlení resp. iminentní hrozbě vážné újmy navrhnout soudu vydat i předběžné opatření, které platnost "covidpasů" u očkovaných, kteří danou infekci v minulosti ještě neprodělali, zastaví.
- Když to není průchodné politicky, protože vláda zřejmě trpí kolektivní psychózou (porucha myšlení), neznamená to, že by to nemělo být průchodné právně.

Právní nástroj v podobě ustanovení §38 zák. č. 15/2002Sb. k tomu je dle mého laického názoru k dispozici. Tam se hned v prvním odstavci píše:

"Byl-li podán návrh na zahájení řízení a je potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu, může usnesením soud na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Ze stejných důvodů může soud uložit takovou povinnost i třetí osobě, lze-li to po ní spravedlivě žádat."

A spravedlivé by to určitě bylo, protože jim stát dává protiprávně privilegia proti neočkovaným a zjevně je tím paradoxně navíc zásadně ohrožuje na zdraví i životech a s nimi i ty diskriminované nepromořené neočkované a tak ona vážná újma jasně hrozí na obou stranách - jak těch diskriminovaných neočkovaných, tak těch pozitivně diskriminovaných nepromořených očkovaných.

Nebude-li platnost oné průkazky "bezinfekčnosti" u očkovaných, kteří v minulosti onu infekci ještě neprodělali, urychleně zrušena, budou málo testovaní (v posledním týdnu očkovaní tvořili jen 33,5% ze všech otestovaných testy PCR - tj. záchyt nakažených musí být cca dvakrát nižší, než u neočkovaných a jak jsem si opakovaně ověřil na covidové infolince ministerstva, očkovaní se netestují pokud sami nenahlásí příznaky a téměř jedině tak se dostanou do karantén) očkovaní dále pobíhat všude možně, zvláště před vánoci, nakazí se, nakazí další - očkované i neočkované - skončí v nemocnici, na JIP a bohužel mnozí i v těch márnicích. A to stále i v případě, že by se nyní epidemie vbrzku zastavila (což vůbec nevylučuji), protože i tak by pak stejně ještě týdny dobíhala vysoká nálož v populaci, a relativně dlouho by ještě trvalo, než by klesla zase na ty letní hodnoty a s tím i počet nákaz, hospitalizací a úmrtí.

Pokud se s tím nic neudělá, můžou očkovaní již brzy umírat ne po nízkých ale vysokých desítkách a i dost možná až někde ke stovce denně. Takto vypadají jejich dosavadní počty v grafu s dosavadními exponenciálními trendy protaženými do budoucna (nejsem ale zatím schopen přesně říci, kdy se zastaví, protože tomu zatím nic moc nenasvědčuje, natož markantně - ale to se může rychle změnit - viz postscriptum na konci článku) :

Větší obrázek zde

Očkovaných už bylo včera jen za listopad hlášeno zemřelých 660 (včetně již i sedmi s onou třetí dávkou, neočkovaných za stejné období 857) a to stále zřejmě nejsou ani za tu minulost konečná čísla.

V tomto týdnu již celkový počet plně očkovaných, kteří se i navzdory všude možně vychvalovanému očkování od počátku roku nakazili a pak zemřeli nebo v tomto týdnu ještě zemřou, celkem naprosto nepochybně přesáhne již tisícovku.
Nejspíše ve 100% případů to byli a budou ti, kteří v minulosti danou infekci ještě neprodělali. (Jak již jsem poznamenal, tak u nás zatím nebyl zaznamenán jediný případ smrtelné reinfekce.)

To vše jsou a budou oběti nesmyslné politiky vlády, která je opatřuje oněmi průkazkami "bezinfekčnosti" umožňujícími zásadně zvýšit epidemiologické riziko nakažení se v jejich řadách a pak potažmo nakažení dalších - očkovaných i neočkovaných.
A byl to ostatně hlavní věcný důvod, proč již v létě španělský nejvyšší soud používání oněch "covidpasů" zakázal.
Nevidím jediný důvod, proč by to soud nemohl obratem udělat i u nás. Je na tom zjevně zcela iminentní veřejný zájem.

Jakkoli je pro ony již zemřelé očkované a i pro ty nyní již takto nakažené pozdě, přesto by to mohlo mít dle mého názoru nějaký efekt v budoucnu, který by následky naprosto absurdní, v zásadním smyslu nezákonné a protiprávní a co do důsledků aktuálně doslova katastroficky smrtící politiky současné vlády alespoň zmírnil.

Proto popřejme ProLibertate s jejich podáním úspěch a přimlouvám se tímto veřejně, aby svůj návrh doplnili i o návrh onoho předběžného opatření.

Podat ho samozřejmě může i kdokoliv jiný, ale měl by to udělat co nejdříve, pokud to má mít ještě nějaký zásadnější efekt. Já ale nejsem právníkem, takže bych to raději přenechal mnohem povolanějším. Mohu k tomu ale alespoň dodat tyto argumenty.

_________________________________

P.S.: Pokud se s daným závažným problémem nic neudělá (a zjevně by nepomohlo ani kdyby zítra nakrásně nějakým zázrakem doočkovali zbytek populace), lze z dosavadních trendů počtů nakažených očekávat, že k (víceméně živelnému) dopromoření zbytku poulace dojde do měsíce až dvou a epidemie tak u nás (nejspíše ještě dříve) dost možná už definitivně skončí. Bohužel by se tak ale stalo dost možná za cenu zase i tisíců lidských životů - jak mezi těmi neočkovanými, tak zjevně i mezi těmi očkovanými.

Ale jakmile by k onomu dopromoření došlo, neměla by již další vakcinace, natož povinná a plošná, již moc smysl, protože reinfekce jsou zjevně velmi málo časté a i v případě takového (znovu)nakažení končí takoví lidé v nemocnicích zřídka (-včera z těch celkově hlášených 5652 hospitalizovaných hlásili jen 76 hospitalizovaných s reinfekcí - z toho tak jako tak 39 plně očkovaných a 5 lidí s reinfekcí bylo na JIP - z toho tak jako tak 3 plně očkovaní).

Již v minulém článku na dané téma jsem publikoval podobný graf, ukazující velmi malý podíl reinfekcí (u očkovaných i neočkovaných dohromady z celkového počtu zjištěných nově pozitivních) oproti podílům očkovaných z celkového počtu pozitivních hospitalizovaných a na JIP, zde je jeho aktualizace:

Větší obrázek zde

V datech jasně vidíme víceméně skoro rovný trend procent reinfekcí pod onou dramatickou skrumáží křivek o těch očkovaných, kterou jsem trochu zmírnil zaoblením těch křivek. A podotýkám, že ta data jsou tam již za 11 měsíců a trend je tam sestupný nebo stagnující už od druhé poloviny července (kdy zřejmě rovněž - postupně s partřičným předstihem - došlo k dovršení výměny dominantního kmenu viru na podstatně jiný.

A k výše uvedenému grafu počtů zemřelých uvedu ještě jeden graf, který by možná mohl naznačovat, kdy by se ony stmě vzestupné trendy počtů zemřelých mohly obrátit:

Větší obrázek zde

Berte ho ale prosím s rezervou, jedná se jen o velmi hrubý statistický odhad. Kdybych se nicméně moc nemýlil, epidemie vč. stoupajících počtů zemřelých by z definice mohla skončit už i jen do několika týdnů.

Autor: Jan Zeman | středa 24.11.2021 12:05 | karma článku: 43.23 | přečteno: 40210x

Další články blogera

Jan Zeman

Uznávat či neuznávat protilátky?

Už od jara se u nás nejen v médich a na internetu ale i u soudů intenzivně diskutuje otázka, zda u nás uznávat nebo neuznávat pozitivní výsledek testu na protilátky proti onomu viru způsobujícímu onemocnění covid-19.

30.10.2021 v 8:00 | Karma článku: 43.97 | Přečteno: 7961 | Diskuse

Jan Zeman

Mask psychosis není zdravá aneb Houstone, máme v tom háček

Podle Prymuly "není údaj aktuálně nakažených nijak rozhodující" a podle Duška dokonce prý poslední audit českých koronadat, odhalující v nich zcela zásadní nesrovnalosti, prý nemůže mít vliv na jejich věrohodnost.

28.7.2020 v 21:00 | Karma článku: 26.22 | Přečteno: 1389 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Michael Pálka

Smrtící coronavirus v České republice...

Česká republika je v počtu úmrtí na coronavirus na počet obyvatel, světovým premiantem. Má kolem 33 000 obětí.

28.11.2021 v 19:16 | Karma článku: 10.14 | Přečteno: 378 | Diskuse

Zdeněk Bárta

Demonstrace. Odvážní neočkovaní senioři umírají na JIPkách za svobodu?

Opravdu? Já bych spíš řekl, že to jsou hloupí lidé, kteří umírají za blbost. Tak názory mohou být různé. Jiný může mít účastník dnešního Festivalu odvahy a svobody v Praze pořádaném různými pidispolky a jiný já.

28.11.2021 v 14:52 | Karma článku: 43.35 | Přečteno: 5990 | Diskuse

Zdeněk Koudelka

O zákonnosti povinného covidového očkování

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o nařízení povinného covidového očkování vyhláškou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

28.11.2021 v 14:24 | Karma článku: 41.83 | Přečteno: 4188 | Diskuse

Otto Kamm

Jmenování Fialy bylo dost bizardní, jinak vše při starém

Za plexisklem proběhla instalace Fialy jako předsedy budoucí vlády. Byla to taková skoro sci-fi, hlavně aby to nějak jakž tak vypadalo.

28.11.2021 v 14:04 | Karma článku: 21.42 | Přečteno: 525 | Diskuse

Miloš F. Pechar

Otevřený dopis pražskému primátorovi MUDr. Zdeňku Hřibovi,

který zveřejňuji na svém FB profilu, který zveřejňuji na svém blogu na Idnes.cz a který zveřejňuji na platformě blogosfera.cz

28.11.2021 v 13:29 | Karma článku: 14.94 | Přečteno: 604 | Diskuse
Počet článků 86 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 4190

Studoval jsem elektrotechniku a psychologii a dostal doktorát v oboru psychologie a historie terorismu. Dále intenzivně studuji nejširší otázky geopolitiky. Pracoval jsem i jako poradce v Senátu PČR a pro prezidentskou kancelář. Léta předtím řešil koncepční otázky v síti CZFree. Žiji převážně v cizině, ale do ČR se často vracím si do hospody zakouřit.

Najdete na iDNES.cz